Nhắc đến cá linh là bạn sẽ có thể nhớ ngay đến những món ngon đặc sản miền Tây. Xem thêm Mùa nước nổi ở miền Tây nước ta sẽ bắt đầu khoảng tháng 7 âm lịch hàng năm. Xem thêm Để có được những chai nước mắm nhĩ ngon trước hết phải có cá linh tươi ngon, sau đó là cả một quy trình ủ thủ công với thời gian tới 1 năm trời ròng rã Xem thêm