Sử dụng dao sạch để cắt chả lụa Xem thêm Cách bảo quản chả lụa tốt nhất là cắt chả thành các khoanh nhỏ Xem thêm Cách bảo quản chả lụa khi không có tủ lạnh Xem thêm