Trước khi kinh doanh quán ăn, bạn cần chuẩn bị nhiều thứ đặc biệt là nguồn thực phẩm chất lượng Xem thêm Nguồn thực phẩm chất lượng sẽ giúp nhà hàng, quán ăn của bạn ghi điểm trong mắt khách hàng Xem thêm