Gạo ST25 là thành quả sau 12 năm nghiên cứu của kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự Xem thêm Với giá trị dinh dưỡng cao, gạo ST25 mua ở đâu tại TPHCM là chủ đề được rất nhiều người quan tâm Xem thêm